Fritids

Pluggparadisets fritids består av flera fritidsgrupper och varje grupp har en huvudansvarig ledare. En grupp består av en klass och de två grupperna från samma årskurs (gäller klass 1-3) har ett nära samarbete. Detta för att barnen ska kunna hitta kompisar även i parallellklassen, men också för att ge en större trygghet genom att barnen lär känna fler i personalen väl. Även personalen kan ta del av varandras kompetenser bättre.

Varje vecka erbjuder vi barnen någon sorts aktivitet inomhus i olika rum, som till stor del är frivillig. Det viktigaste är dock den fria leken både ute och inne där de lär sig hänsyn, empati, vänskap, turordning, kreativitet m.m. Naturligtvis finns vi i personalen i närheten för att vara till hjälp då det behövs.

Några gånger per termin har vi öppen scen då de barn som vill får uppträda och resten får öva sig att vara bra publik.

På höstterminen ordnar vi föräldrafika då man har möjlighet att vara med sitt barn en stund i deras eftermiddagsvardag. Vårterminen avslutar vi med en rolig eftermiddag för barnen på en äng i närheten.

Samordnare för fritids är Annica Simonsson och Jessica Sjöblom. Om du undrar över något tar du i första hand kontakt med ditt barns fritidspersonal.

För generella frågor kontaktar du Annica som nås på telefonnummer
018–727 77 40 alt. annica.simonsson@skola.uppsala.se

Kontakta oss på fritids

F-klass 018-727 77 40

Åk 1-3 072-246 09 01 (öppning- och stängningsnummer)

16 augusti 2017