Övrig personal

Lars Jonsson

Vaktmästare

Ewa Johansson

Skolsköterska

Lotta Högdahl

Matsalen

Erik Berglund

Skolpsykolog

Johanna Sedin

Skolkurator
16 augusti 2017